Upper secondary admission
Admission criteria in the Upper Secondary

Admission to the English language section

The Copenhagen City Council has set the following criteria for admission to the English language section:

 • You have passed 9-10 years of schooling starting from nursery class (age 5) and have passed a GCTS exam or equivalent (passed 9th grade). Please note that the secondary levels vary from country to country, but in the European School system you should be at least 15 years old to be qualified for Secondary 5. Applicants from other European Schools are qualified if they have been promoted to Secondary 5 in the English Language Section. They should, though, still take the admission screening as other applicants (see below).
 • You are fluent in English, the languge of the section (min. C2 on the CEFR-scale).
 • You have obtained a B1-B2 level (CEFR-scale) in the language you have chosen as your first foreign language (French/German) with a passing grade.

The admission is furthermore based on a written admission screening in English, your first foreign language (French/German) and maths. Applicants from The European Environment Agency (EEA) or other EU-institutions are not required to take a screening since they are guaranteed a place at the school.

Students who can document at least two of the following bullet points will be screened first:

 • You have attended a European School or an Accredited European School.
 • You have attended a French or a German school for at least five months within the last five years.
 • You have attended a bilingual school in Denmark where some of your subjects other than language courses have been taught in either French or German.
 • You have lived in a French or a German speaking country.
 • You have attended a school with a European profile or have been enrolled in a summer school program, where you have taken German or French and/or have participated in sports or leisure activities in German or French.
 • You have obtained the grade C (or more) in French or German (B1B2-level).
 • You have a French or German speaking parent and the language has been anchored in your everyday life.

Please note, that there is a limited number of places and you are not guaranteed a space in the school.

Evaluation of the application:

Admission will be based on an overall evaluation of the applicant’s level of English, the level of the applicant’s first foreign language (French/German), general competences and the written test. The class formation can also be considered. The final decision will be taken by the European School Copenhagen’s admission committee. The admission committee is the Principal of the European School Copenhagen and a representative from the Municipality of Copenhagen. None of the members of the admission committee have been a part of the screening process.

Documentation:

Please submit the following documentation with your application:

 • Documentation for GCTS exam or similar – an official statement and transcript from your school
 • A short motivation of max. 5oo words explaining  why you are applying for the European School Copenhagen

In order to be selected for screening first, please also provide documentation for minimum two out of the six bullet points listed above. See requirements below.

 • Documentation for bullet points 1, 2, 3, 5  and 6: Official documentation from the school
 • Documentation for bullet point 4: E.g. a visa, statement from school, pre-school or other official authority
 • Documentation for bullet point 7: Provide a short explanation of how you use the language in your everyday life.

Optagelse i den danske sprogsektion

Nedenstående kriterier for optagelse er blevet vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation:

For at blive optaget på Europaskolen skal du have aflagt Folkeskolens Afgangsprøve eller lignende.

Optagelse af elever, der har aflagt Folkeskolens Afgangsprøve: Du skal opfylde de samme kriterier som ved optagelse til danske gymnasier. Adgangskriterierne kan findes på Uddannelsesguiden.

Optagelse af elever, som ikke har aflagt Folkeskolen Afgangsprøve: Hvis du har gået på en international skole eller har en anden eksamen, så vil vi vurdere, om din eksamen opfylder de faglige krav til at blive optaget på Europaskolen. Elever fra andre Europaskoler vil være kvalificeret til at blive optaget, hvis de er blevet oprykket til 5. sekundær i den danske afdeling, men de skal stadig gennemgå en screening på samme vilkår som andre ansøgere (se nedenstående).

Elever, som allerede er optaget på Europaskolen København, er garanteret en plads i gymnasiet, og det samme gælder for ansøgere, hvis forældre er ansat i  European Environment Agency (EEA) eller andre Europæiske institutioner, f.eks. Kommissionen. Ingen andre elever har retskrav.

Ud over at opfylde ovenstående kriterier, så er optagelsen på Europaskolen også betinget af en skriftlig screening i dansk, engelsk (eller det sprog, som du har valgt som dit første fremmedsprog) og matematik. Ansøgere fra EEA og andre EU-institutioner behøver ikke at gennemgå en screening.

Elever, som kan dokumentere minimum 2 ud af 6 nedenstående punkter vil blive screenet først:

 • Du har været bosat i udlandet i mere end 5 måneder og gået på en international skole enten i forbindelse med udveksling eller pga. dine forældres arbejde.
 • Du har gået på en international skole i Danmark, og som en del af undervisningen har du modtaget danskundervisning på et niveau svarende til den danske folkeskole. F.eks.
  • alle engelsksprogede skoler som f.eks. har fulgt et IB-program, Cambridge-program, UK-program eller lignende.
  • Lycée Prins Henrik eller lignende.
  • Sankt Petri Skole eller lignende.
 • Du har gået på en folkeskole/efterskole med en international profil, hvor du evt. er blevet undervist i fag på engelsk/fransk/tysk. Bemærk, at sprogfag er undtaget.
 • Du har været på sprogskole eller deltaget i sports- eller fritidsaktiviteter, hvor du har talt enten engelsk/tysk/fransk.
 • Du er tosproget og har talt engelsk/tysk/fransk i hjemmet
 • Du har opnået en karakter på 7 eller over i engelsk ved Folkeskolens Afgangsprøve.

Evalueringskriterier:

Den endelige optagelse vil være baseret på en helhedsvurdering af ansøgers sproglige kompetencer i hovedsproget (dansk), niveauet af ansøgers første fremmedsprog (engelsk/fransk/tysk), generelle faglige kompetencer samt screeningsresultatet. Klassesammensætningen kan ligeledes være en del af evalueringen. Evalueringen vil blive foretaget at et uafhængigt optagelsespanel, som består af rektor for Europaskolen København samt en repræsentant fra Børne- og Ungeforvaltningen i København. Ingen af medlemmerne har været en del af screeningsprocessen.

Dokumentation:

Du bedes vedhæfte følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Dokumentation for Folkeskolens Afgangsprøve eller lignende: Se krav på Uddannelsesguiden (hvis du går i 9. klasse og derfor endnu ikke har afgangsprøven, skal du tale med din skolevejleder om dokumentation, fx. studievalgsportfolio og uddannelsesparathedsvurdering samt bevis for allerede aflagte prøver).
 • En kort motiveret ansøgning (hvorfor du søger Europaskolen) – max. 500 ord.

For at blive udvalgt til screening først, skal du desuden vedhæfte dokumentation for min. 2 ud af de ovenstående 6 punkter.

 • Dokumentation for punkt 1-4 og 6: Officiel udtalelse/dokumentation fra den pågældende skole
 • Dokumentation for punkt 5: En kort beskrivelse af de sprog du taler og hvordan du bruger dem i hverdagen