Upper secondary admission
Admission criteria for the Danish language section

Optagelseskriterier

Nedenstående kriterier for optagelse er blevet vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation:

For at blive optaget på Europaskolen skal du have aflagt Folkeskolens Afgangsprøve eller lignende.

Optagelse af elever, der har aflagt Folkeskolens Afgangsprøve: Du skal opfylde de samme kriterier som ved optagelse til danske gymnasier. Adgangskriterierne kan findes på Uddannelsesguiden.

Optagelse af elever, som ikke har aflagt Folkeskolen Afgangsprøve: Hvis du har gået på en international skole eller har en anden eksamen, så vil vi vurdere, om din eksamen opfylder de faglige krav til at blive optaget på Europaskolen. Elever fra andre Europaskoler vil være kvalificeret til at blive optaget, hvis de er blevet oprykket til 5. sekundær i den danske afdeling, men de skal stadig gennemgå en screening på samme vilkår som andre ansøgere (se nedenstående).

Elever, som allerede er optaget på Europaskolen København, er garanteret en plads i gymnasiet, og det samme gælder for ansøgere, hvis forældre er ansat i  European Environment Agency (EEA) eller andre Europæiske institutioner, f.eks. Kommissionen. Ingen andre elever har retskrav.

Ud over at opfylde ovenstående kriterier, så er optagelsen på Europaskolen også betinget af en skriftlig screening i dansk, engelsk (eller det sprog, som du har valgt som dit første fremmedsprog) og matematik. Ansøgere fra EEA og andre EU-institutioner behøver ikke at gennemgå en screening.

Elever, som kan dokumentere minimum 2 ud af 6 nedenstående punkter vil blive screenet først:

 • Du har været bosat i udlandet i mere end 5 måneder og gået på en international skole enten i forbindelse med udveksling eller pga. dine forældres arbejde.
 • Du har gået på en international skole i Danmark, og som en del af undervisningen har du modtaget danskundervisning på et niveau svarende til den danske folkeskole. F.eks.
  • alle engelsksprogede skoler som f.eks. har fulgt et IB-program, Cambridge-program, UK-program eller lignende.
  • Lycée Prins Henrik eller lignende.
  • Sankt Petri Skole eller lignende.
 • Du har gået på en folkeskole/efterskole med en international profil, hvor du evt. er blevet undervist i fag engelsk/fransk/tysk. Bemærk, at sprogfag er undtaget.
 • Du har været på sprogskole eller deltaget i sports- eller fritidsaktiviteter, hvor du har talt enten engelsk/tysk/fransk.
 • Du er tosproget og har talt engelsk/tysk/fransk i hjemmet
 • Du har opnået en karakter på 7 eller over i engelsk ved Folkeskolens Afgangsprøve.

Evalueringskriterier:

Den endelige optagelse vil være baseret på en helhedsvurdering af ansøgers sproglige kompetencer i hovedsproget (dansk), niveauet af ansøgers første fremmedsprog (engelsk/fransk/tysk), generelle faglige kompetencer samt screeningsresultatet. Klassesammensætningen kan ligeledes være en del af evalueringen. Evalueringen vil blive foretaget at et uafhængigt optagelsespanel, som består af rektor for Europaskolen København samt en repræsentant fra Børne- og Ungeforvaltningen i København. Ingen af medlemmerne har været en del af screeningsprocessen.

 

Dokumentation

Du bedes vedhæfte følgende dokumentation til din ansøgning:

 • Dokumentation for Folkeskolens Afgangsprøve eller lignende: Se krav på Uddannelsesguiden (hvis du går i 9. klasse og derfor endnu ikke har afgangsprøven, skal du tale med din skolevejleder om dokumentation, fx. studievalgsportfolio og uddannelsesparathedsvurdering samt bevis for allerede aflagte prøver).
 • En kort motiveret ansøgning (hvorfor du søger Europaskolen) – max. 500 ord.

For at blive udvalgt til screening først, skal du desuden vedhæfte dokumentation for min. 2 ud af de ovenstående 6 punkter.

 • Dokumentation for punkt 1-4 og 6: Officiel udtalelse/dokumentation fra den pågældende skole
 • Dokumentation for punkt 5: En kort beskrivelse af de sprog du taler og hvordan du bruger dem i hverdagen